Follow Me

Close

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy Maja Allure, działający pod adresem www.majaallure.pl, jest prowadzony przez firmę Allure Michał Mogilewski, zarejestrowaną pod adresem: ul. Ossowskiego 5 lok. 59, 91-089 Łódź, NIP: 7272569479
Kontakt: madameallure.pl@gmail.com

Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownikami serwisu Madame Allure mogą być osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, które na mocy odrębnych przepisów mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia.

Użytkownik ma prawo do uzupełniania, zmiany oraz sprostowania swoich danych osobowych, w szczególności szczególności w celu realizacji zamówień.

Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy swojego hasła.

Użytkownik zobowiązuje się nie użyczać swojego konta osobom trzecim.

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (paragon) jest wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest widoczny przy każdym produkcie. Koszty dostawy obowiązują na terenie Polski. W przypadku konieczności wysyłki za granicę konieczny jest uprzedni kontakt w celu ustalenia kosztów dostawy.

FORMY PŁATNOŚCI

Sklep udostępnia następujące formy płatności:

  • przelew tradycyjny
  • szybkie płatności przelewy24.pl
  • PayPal

WYSYŁKA

Zamówienia są wysyłane w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Ponieważ każdy produkt ze sklepu majaallure.pl jest produkowany w 100% ręcznie, w przypadku zamówienia ilości większej niż 5 sztuk, czas realizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem.

ZWROTY I GWARANCJA

W przypadku, gdy produkt nie posiada właściwości określonych przez konsumenta i nie był wykonany na zamówienie, kupującemu przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.

Jeżeli strony umowy nie umówią się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu konsumentowi w wypadkach świadczeń (w tym zwłaszcza sprzedawanych przedmiotów) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, nieprefabrykowanych lub ściśle związanych z jego osobą.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie produktu należy zgłosić chęć zwrotu na adres: maja.allure@gmail.com, w tytule maila podając numer zamówienia i przekazując jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposoby dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym razie nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać przesyłką rejestrowaną na adres, który podamy po zgłoszeniu mailowym; środki zostaną odesłane na wskazane konto niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin zwrotu jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W zakresie rękojmi i gwarancji obowiązują zasady przewidziane w obowiązujących przepisach.

REKLAMACJE

1. Użytkownik serwisu Maja Allure ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą zarówno zakupionych Produktów, jak i jakości obsługi.

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – serwis Maja Allure naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu. Zwrot środków nastąpi na konto, z którego dokonano zakupu. Klient decyduje, którą z wymienionych form wybiera.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis Maja Allure, prowadzony pod firmą „Allure Michał Mogilewski” przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. „Allure Michał Mogilewski” sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez serwis Maja Allure zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak i ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Administratora serwisu Maja Allure, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

7. Serwis Maja Allure zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec serwisu Maja Allure lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.